Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Porządek celebracji

NOWY PORZĄDEK CELEBRACJI

Kalendarium na bieżący miesiąc

Świdnica:

Kościół Caritas Diecezji Świdnickiej pw. Krzyża Świętego
(ul. Westerplatte 2-4, Świdnica)

Msze święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

 • trzecia, czwarta (i piąta – jeżeli jest) niedziela miesiąca oraz święta  nakazane, godz. 11.00: Msza św. śpiewana
 • I czwartek miesiąca, godz. 19.15: Msza św. recytowana
 • I piątek miesiąca, godz. 19.15: Msza św. recytowana
 • święta I klasy nienakazane i wybrane święta II klasy  – Msza śpiewana lub recytowana wg bieżących ogłoszeń duszpasterza

 

Godzina święta (wynagradzająca adoracja Najświętszego Sakramentu)

 • pierwszy czwartek miesiąca, godz. 20.00

 

Droga krzyżowa

 • pierwszy piątek miesiąca, godz. 20.00

 

Wałbrzych:

Parafia św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu
(ul. św. Jerzego 4, Wałbrzych)

 • druga niedziela miesiąca, godz. 16.00: Msza św. śpiewana

 

 

Kłodzko:

Kaplica pod wezwaniem św. Marii Magdaleny (ul. Łukasińskiego 32, Kłodzko)

 • pierwsza niedziela miesiąca, godz. 16.00: Msza św. śpiewana
 • okazjonalnie wg bieżących ogłoszeń

 

Kalendarium na bieżący miesiąc


KOMUNIKAT

Po spotkaniu z Biskupem Świdnickim z wielką radością informuję, że celebracje Mszy świętej wg Missale Romanum sprzed reformy liturgicznej będą kontynuowane w naszej Diecezji. Ksiądz Biskup Marek Mendyk wkrótce wyda stosowny dekret w tej sprawie.

Nowy stały porządek celebracji zostanie ogłoszony po wydaniu przez Biskupa Świdnickiego dekretu.

Kalendarium celebracji na sierpień jest dostępne tutaj.


KOMUNIKAT
W związku z opublikowaniem przez papieża Franciszka motu proprio o korzystaniu z liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku, informuję, że kalendarium celebracji Mszy św. na sierpień zostanie opublikowane niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji przez Biskupa Świdnickiego, jednak nie wcześniej niż 5 sierpnia (czwartek) popołudniu. Bardzo proszę o cierpliwość i modlitwę w intencji Księdza Biskupa Marka i naszego Duszpasterstwa za wstawiennictwem Świętego Józefa. Jednocześnie informuję, że pierwszoczwartkowa (5 sierpnia) adoracja Najświętszego Sakramentu i pierwszopiątkowa (6 sierpnia) droga krzyżowa odbędą się w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy jak co miesiąc o godz. 20.00.
 
ks. Julian Nastałek

W związku z opublikowaniem przez Papieża Franciszka motu proprio o korzystaniu z liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku, informuję, że decyzją Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka do końca lipca celebracje będą odbywać według ogłoszonego wcześniej kalendarium, to jest: 22 lipca (czwartek), godz. 16.00 – Kłodzko (kaplica św. Marii Magdaleny); 25 lipca (niedziela), godz. 11.00 – Świdnica (kościół Krzyża Św.) i 29 lipca (czwartek), godz. 16.00 – Świdnica (kościół Krzyża Św.).

ks. Julian Nastałek


Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Zgodnie z postanowieniami Ojca świętego Benedykta XVI zawartymi w Liście apostolskim motu proprio “Summorum Pontificum” oraz wytycznymi Papieskiej Komisji Ecclesia Dei w Instrukcji “Universae Ecclesiae” celebrujemy Najświętszą Ofiarę w czcigodnym obrządku rzymskim zgodnie z mszałem wydanym po Soborze Trydenckim przez św. Piusa V,  a ostatnio w 1962 roku za pontyfikatu św. Jana XXIII.

“To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce” (Benedykt XVI, List do biskupów).

W niedziele i uroczystości sprawowana jest Msza śpiewana z asystą niższą i chorałem gregoriańskim, w dni powszednie – Msza recytowana.

NIESZPORY NIEDZIELNE
Zgodnie z zaleceniem II Soboru Watykańskiego każdej niedzieli celebrujemy Nieszpory, czyli wieczorną modlitwę Kościoła, jedną z dwóch, obok Jutrzni, głównych części Liturgii Godzin.
 
Nieszpory odprawia się w porze wieczornej, gdy dzień się już kończy, “dzięki składając za to, co w tym dniu zostało nam dane, i za dobro, które przez nas było dokonane”. Ta modlitwa “wznosząca się jak kadzidło przed obliczem Pana i wzniesienie rąk naszych w wieczornej ofierze” jest również pamiątką Odkupienia. Można ją “również rozumieć w głębszym jeszcze znaczeniu jako rzeczywistą ofiarę wieczorną: tę przekazaną nam przez Pana i Zbawiciela naszego i przez Niego złożoną podczas Ostatniej Wieczerzy z Apostołami, na której dał początek sakramentom Kościoła. Można ją też pojmować jako ofiarę wieczorną, którą złożył następnego dnia, to znaczy przy końcu wieków, kiedy rozpostarł swe ręce dla zbawienia całego świata i ofiarował się Ojcu”. Mamy się więc wtedy zwracać z nadzieją ku Światłu, które nie zna zachodu – “modlić się i prosić, by Chrystus powrócił i przyniósł nam łaskę wiekuistej światłości”. W końcu w tej wieczornej porze łączymy nasze głosy z Kościołami wschodnimi i razem z nimi wzywamy “radosnej światłości świętej chwały przedwiecznego Ojca w niebie – błogosławionego Jezusa Chrystusa. Doczekawszy się zachodu słońca i oglądając wieczorne światło, sławimy Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Nieszpory mają wielkie znaczenie jako modlitwa wspólnoty chrześcijan. Należy więc popierać publiczne lub wspólne ich odprawianie wśród tych zwłaszcza, którzy prowadzą życie wspólne. Zaleca się ponadto ich odmawianie poszczególnym wiernym, którzy nie mogą brać udziału we wspólnym odprawianiu tych Godzin.
 
(Z Ogólnego Wprowadzenia do Liturgii Godzin)
 
GODZINA ŚWIĘTA
W pierwszy czwartek miesiąca gromadzimy się na Godzinie świętej – adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to praktyka mająca na celu wynagrodzenie Panu Jezusowi za grzechy. Chrystus wskazał to nocne czuwanie św. Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674 roku:  

“A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Adorację Najświętszego Sakramentu jako przedłużenie celebracji Najświętszej Ofiary Eucharystycznej Kościół bardzo gorąco zaleca w licznych dokumentach.

 
DROGA KRZYŻOWA

W pierwszy piątek miesiąca odprawiamy czcigodne nabożeństwo Drogi krzyżowej dla uczczenia bolesnej męki i śmierci naszego Zbawiciela, przez które dokonało się dzieło odkupienia świata. Na zakończenie nabożeństwa oddajemy cześć relikwiom Drzewa Krzyża Świętego.


Świdnica:

Kościół Caritas Diecezji Świdnickiej pw. Krzyża Świętego
(ul. Westerplatte 2-4, Świdnica)

Msze święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

 • trzecia, czwarta (i piąta – jeżeli jest) niedziela miesiąca oraz święta I klasy nakazane, godz. 11.00: Msza św. śpiewana
 • I czwartek miesiąca, godz. 19.15: Msza św. recytowana
 • I piątek miesiąca, godz. 19.15: Msza św. recytowana
 • święta I klasy nienakazane i wybrane święta II klasy  – Msza śpiewana lub recytowana wg bieżących ogłoszeń duszpasterza

 

Godzina święta (wynagradzająca adoracja Najświętszego Sakramentu)

 • pierwszy czwartek miesiąca, godz. 20.00

 

Droga krzyżowa

 • pierwszy piątek miesiąca, godz. 20.00

 

Wałbrzych:

Parafia św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu
(ul. św. Jerzego 4, Wałbrzych)

 • druga niedziela miesiąca, godz. 16.00: Msza św. śpiewana

 

Kłodzko:

Kaplica pod wezwaniem św. Marii Magdaleny (ul. Łukasińskiego 32, Kłodzko)

 • pierwsza niedziela miesiąca, godz. 16.00: Msza św. śpiewana oraz okazjonalnie wg bieżących ogłoszeń

 

Kalendarium na bieżący miesiąc

 

© 2021 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén