Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Celebransi

 

ks. dr Julian Nastałek (święc. 2007), sekretarz studiów i wykładowca teologii dogmatycznej oraz języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy; wykładowca w Postulacie OO. Redemptorystów w Bardzie; spowiednik katedralny; kieruje Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej od stycznia 2015 r.

Motta kapłańskie: “Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13) oraz “W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” (Te Deum).


ks. prof. PWT dr hab. Dominik Ostrowski (święc. 2001); Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej; sekretarz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski; wykładowca liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; misjonarz miłosierdzia i spowiednik katedralny; kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej.


ks. dr Zbigniew Chromy (święc. 2004), założyciel i pierwszy moderator Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej; proboszcz Parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu; wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy; cenzor diecezjalny; kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Wałbrzychu.


ks. mgr Jarosław Buczyński (święc. 2019), wikariusz Parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu; dekanalny duszpasterz Służby Liturgicznej.


ks. mgr Wojciech Pawlina (święc. 2021), wikariusz Parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie.


Wywiady i artykuły popularnonaukowe

 

 

 


 

 

© 2022 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén