Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

O Nas

1. Informacje ogólne

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej wpisuje się  w powstały na bazie nauczania Benedykta XVI nowy ruch liturgiczny, którego rdzeniem ma być wszechstronna formacja jego członków oraz ukazywanie piękna liturgii rzymskiej w obu jej formach. Duszpasterstwo czerpie z wielowiekowej tradycji liturgicznej Kościoła katolickiego w duchu hermeneutyki ciągłości. Cele Duszpasterstwa są realizowane w ramach formacji duchowej i liturgicznej oraz intelektualnej.

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej działa w oparciu o statut i zasady funkcjonowania zatwierdzone ad experimentum na 5 lat dekretem Biskupa Świdnickiego z dnia 1 maja 2013 roku i przedłużone na kolejne 5 lat dekretem Biskupa Świdnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Pierwszym duszpasterzem został ustanowiony ks. dr Zbigniew Chromy. Po złożeniu przez niego rezygnacji Biskup Świdnicki dekretem z dnia 22 stycznia 2015 r. ustanowił duszpasterzem ks. Juliana Nastałka, ówczesnego wikariusza Parafii katedralnej w Świdnicy. W działalność Duszpasterstwa są również zaangażowani jako celebransi: ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT (Świdnica), ks. dr Zbigniew Chromy (Wałbrzych) i ks. Jarosław Buczyński (Wałbrzych). Okazjonalnie do przewodniczenia niektórym celebracjom są zapraszani inni księża.

W Duszpasterstwie działa służba liturgiczna (ministranci) oraz zespoły muzyczno-śpiewacze: w Świdnicy schola cantorum pod kierunkiem p. Marty Monety, w Wałbrzychu  zespół wokalny pod kierunkiem ks. Artura Merholca koraz grupa z Kłodzka z kantorem i organistą p. Piotrem Milczarkiem.

Duszpasterstwo posiada stronę internetową: tradycja-swidnica.org.pl oraz fanpage na Facebooku.

Centralnym ośrodkiem Duszpasterstwa jest Parafia katedralna w Świdnicy we współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej (kościół Krzyża Św.). Patronem jest św. Józef Oblubieniec NMP. Duszpasterstwo gromadzi katolików duchownych i świeckich pragnących pielęgnować i pogłębiać swoją duchowość liturgiczną.

2. Historia powstania Duszpasterstwa

W Diecezji Świdnickiej celebracje Mszy św. według dawnych ksiąg rozpoczęły się w 2007 r. w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu na mocy indultu wydanego przez Biskupa Świdnickiego. 13 maja pierwszą taką Mszę św. sprawował ks. dr Wojciech Grygiel z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Kolejne Msze św. były sprawowane przez niego lub innych kapłanów w drugą niedzielę miesiąca. Na Mszy św. 13 stycznia 2008 r. był obecny Ksiądz Biskup Ignacy Dec, który wygłosił homilię i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. 9 marca 2008 r. Mszę św. odprawił ks. Zbigniew Chromy.

W październiku 2008 r. Biskup Świdnicki wyznaczył na celebransa comiesięcznej Mszy świętej ks. Juliana Nastałka, a następnie w 2009 roku ks. Zbigniewa Chromego. Od listopada 2009 do grudnia 2010 celebracje miały miejsce w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Od marca 2011 do czerwca 2012 roku odbywały się w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu, gdzie celebrował je ks. Grzegorz Kucharski. Ponadto w Wałbrzychu 28 marca 2009 r. w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów została odprawiona uroczysta Msza święta z wykonaniem części stałych z Mszy Koronacyjnej Mozarta. Natomiast 2 listopada 2011 r. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła celebrowana była uroczysta Msza święta żałobna, podczas której wykonano Requiem d-moll Mozarta. Kilka celebracji odbyło się również w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wałbrzychu. Został tam też w 2008 r. udzielony sakrament chrztu w starszej formie.

W Świdnicy tradycyjna liturgia była sprawowana od 2009 do 2012 roku w czwartki i ostatnią niedzielę miesiąca w kościele pw. św. Józefa przez ks. Zbigniewa Chromego. W tym czasie z jego inspiracji została utworzona schola cantorum pod kierunkiem pani Marty Monety. W kościele św. Józefa w 2010 r. został udzielony sakrament chrztu św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Od września 2012 roku wszystkie celebracje zostały przeniesione do kościoła katedralnego pw. św. Stanisława i Wacława, a następnie Msze niedzielne do kościoła Krzyża Św.

Na prośbę wiernych Ziemi Kłodzkiej złożoną w Świdnickiej Kurii Biskupiej comiesięczne celebracje niedzielne w Kłodzku odbywają się od 7 kwietnia 2013 roku. Na miejsce celebracji została wskazana kaplica pw. św. Marii Magdaleny, zaś celebransem został ustanowiony ks. Julian Nastałek. Od grudnia 2010 do kwietnia 2011 roku celebracje miały miejsce kościele oo. jezuitów pw. Wniebowzięcia NMP.

Ponadto Msze św. w formie nadzwyczajnej były sprawowane okazjonalnie w Ludwikowicach Kłodzkich (kaplica sióstr w DPS) i w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Imbramowicach, gdzie 18.08.2012 r. został zawarty sakrament małżeństwa według dawnego Rytuału Rzymskiego.

W dniach od 1 do 7 lipca 2009 r. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Krzeszowie odbyły się I Warsztaty Liturgiczne „Ars serviendi” których organizatorem był ks. Zbigniew Chromy.

W 2013 ks. Zbigniew Chromy i ks. Julian Nastałek złożyli na ręce Biskupa Świdnickiego oficjalną prośbę o powołanie Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Świdnickiej wraz z projektami jego statutu i zasad funkcjonowania opracowanymi na podstawie rozwiązań przyjętych w innych diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce.

Duszpasterstwo jest włączone w Centrum Informacyjne Ruchu Summorum Pontificum, prowadzące serwis internetowy UnaCum.pl. (www.unacum.pl), którego właścicielem jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia, członek Międzynarodowej Federacji Una Voce, skupiającej wiernych przywiązanych do łacińskiej tradycji liturgicznej i uznawanej przez Stolicę Apostolską. Dzięki temu w celebracjach organizowanych przez Duszpasterstwo uczestniczą okazjonalnie wierni spoza Diecezji Świdnickiej oraz jest prowadzona współpraca z innymi duszpasterstwami o tym profilu działającymi w Polsce.

3. Działalność Duszpasterstwa

Działalność Duszpasterstwa na płaszczyźnie formacji liturgicznej i duchowej przebiega obecnie w następujących elementach stałych:

1. Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (wg mszału św. Jana XXIII)

2. Liturgia Godzin:

Świdnica, kościół katedralny:

 • I Nieszpory I Niedzieli Adwentu z obrzędem błogosławieństwa wieńca i świec adwentowych pod przewodnictwem Ks. Biskupa
 • Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych (wynagradzająca za grzechy satanizmu i okultyzmu)

4. Godzina święta – pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu

 • Świdnica, kościół Caritas Diecezji Świdnickiej pw. Krzyża Świętego: pierwszy czwartek miesiąca, godz. 20.00-21.00 (od kwietnia 2015 do czerwca 2016 i ponownie od września 2018)

5. Pierwszopiątkowa Droga krzyżowa z uczczeniem relikwii Drzewa Krzyża Świętego

 • Świdnica, kościół Caritas Diecezji Świdnickiej pw. Krzyża Świętego: pierwszy piątek miesiąca, godz. 20.00-21.00 (od września 2019)

6. Inne celebracje:

 • Msza św. wigilijna uroczystości Zesłania Ducha Świętego z dłuższą liturgią słowa (od 2015) z błogosławieństwem prymicyjnym
 • Liturgia stacyjna w Środę Popielcową w Świdnicy pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego (od 2015)

W ciągu minionych lat według Rituale Romanum 1952 zostało udzielonych 6 chrztów; pobłogosławiono 3 związki małżeńskie. Tym celebracjom towarzyszyło sprawowanie Mszy św. w starszej formie rytu rzymskiego.

Zostały również przygotowane liczne celebracje okazjonalne, a pośród nich:

Msze solenne:

 • 5.01.2013 – z okazji udzielenia chrztu św. w kościele Najświętszego Zbawiciela i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu
 • 5.04.2015 – z okazji Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w kościele Krzyża Św. w Świdnicy
 • 8.10.2016 – z okazji Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw w kościele św. Józefa w Świdnicy
 • 12.09.2017 – w kościele Krzyża Św. w Świdnicy z okazji 750-lecia tegoż kościoła i 10-lecia listu Apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI
 • 29.09.2018 – z okazji uroczystości św. Michała Archanioła w kościele Krzyża Św. w Świdnicy
 • 29.09.2020 – z okazji uroczystości św. Michała Archanioła w kościele  Krzyża Świętego w Świdnicy z kazaniem ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka

 

 • 28.09.2014 – Msza św. śpiewana z okazji uroczystości św. Wacława, męczennika w kościele katedralnym w Świdnicy
 • 29.11.2014 – Msza św. Requiem z absolucją nad katafalkiem w Kudowie-Zdroju Czermnej
 • od kwietnia 2015 do czerwca 2016 – adoracja Krzyża w I piątki miesiąca w kościele Krzyża Św. w Świdnicy
 • 8.06.2017 – pierwsza Msza św. w starszej formie neoprezbitera ks. Łukasza Basistego z błogosławieństwem prymicyjnym w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej
 • 7.09.2017 – konsekracja przez Ks. Biskupa Adama Bałabucha według Pontificale Romanum 1961-1962 pateny i kielicha ufundowanych przez duchowieństwo i wiernych Duszpasterstwa
 • 28.09.2017 – Msza św. odpustowa ku czci św. Wacława w kościele katedralnym w Świdnicy pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego
 • 15.10.2017 – wprowadzenie relikwii św. Jadwigi Śląskiej do kościoła katedralnego w Świdnicy
 • 8.04.2018 – Msza św. śpiewana z okazji 5-lecia celebracji w kaplicy św. Marii Magdaleny w Kłodzku i spotkanie duszpasterskie
 • 29.04.2018 – Msza św. śpiewana z okazji 5-lecia Duszpasterstwa w kościele Krzyża Św. w Świdnicy
 • 19.05.2018 – Msza św. wigilijna uroczystości Zesłania Ducha Świętego z dłuższą liturgią słowa (kościół Świętego Krzyża w Świdnicy)
 • 29.06.2018 – Msza św. z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła w kościele Świętego Krzyża w Świdnicy
 • 29.09.2018 –  Msza św. z okazji uroczystości św. Michała Archanioła w kościele Świętego Krzyża w Świdnicy
 • 15.12.2018 – Śpiewana Msza św. Rorate coeli w kościele Krzyża św. w Świdnicy
 • 27.12.2018 – Śpiewana Msza św. i błogosławieństwo wina w kościele katedralnym w Świdnicy oraz spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa
 • 18.05.2019 – Msza św. śpiewana w kościele Świętego Krzyża w Świdnicy z udziałem templariuszy w intencji nawrócenia wrogów Kościoła
 • 2.06.2019 – Msza św. prymicyjna ks. Jarosława Buczyńskiego w kaplicy św. Marii Magdaleny w Kłodzku
 • 9.06.2019 (Zesłanie Ducha Świętego) – Msza św. śpiewana w kościele Świętego Krzyża w Świdnicy
 • 24.06.2019 (Narodzenie św. Jana Chrzciciela) – pierwsza Msza św. śpiewana w kościele św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu
 • 1.09.2019 – Msza św. śpiewana w kaplicy św. Marii Magdaleny w Kłodzku celebrowana przez ks. dr hab. Wojciecha Grygiela FSSP (UPJPII Kraków) z udziałem służby liturgicznej z DTŁ w Krakowie
 • 27.10.2019 – chrzest i Msza św. w starszej formie rytu rzymskiego w kościele Krzyża św. w Świdnicy
 • 25.12.2019 (Narodzenie Pańskie) – Msza św. śpiewana w kościele Krzyża Św. w Świdnicy
 • 28.12.2019 (św. Młodzianków) – Msza św. śpiewana w kościele katedralnym w Świdnicy (kaplica Matki Bożej Częstochowskiej z homilią ks. biskupa Adama Bałabucha; konsekracja pateny i kielicha dla kaplicy w Kłodzku; spotkanie opłatkowe
 • 28.02.2021 – chrzest, wywód i Msza św. śpiewana w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy
 • 19.03.2021 (Św. Józefa, Oblubieńca NMP) – Msza św. śpiewana i nabożeństwo do św. Józefa w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy z homilią ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka
 • 1.05.2021 (Św. Józefa Rzemieślnika) – Msza św. śpiewana i nabożeństwo do św. Józefa w diecezjalnym sanktuarium św. Józefa w Świdnicy
 • 2.05.2021 – Msza św. śpiewana w kościele katedralnym w Świdnicy celebrowana przez ks. dra hab. Wojciecha Grygiela FSSP (UPJPII Kraków)
 • 6.06.2021 (II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) – Msza św. prymicyjna ks. Wojciecha Pawliny w kościele katedralnym w Świdnicy
 • 11.06.2021 (Najświętszego Serca Pana Jezusa)  – Msza św. śpiewana i nabożeństwo ku czci NSPJ w kościele Krzyża Świętego w Świdnicy
 • 12.06.2021 – Msza św. żałobna z obrzędem absolucji w kościele św. Andrzeja Boboli w Świdnicy

Ponadto miały miejsce następujące wydarzenia:

 • 20-26.07.2014 – ogólnopolskie rekolekcje dla rodzin w Wambierzycach zorganizowane przez Bractwo Kapłańskie św. Piotra
 • 25.10.2014 – pielgrzymka autokarowa do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – udział we Mszy św. pontyfikalnej w usus antiquior sprawowanej przez Ks. Arcybiskupa Seniora Mariana Gołębiewskiego
 • 9-10 i 13.07. 2015 – warsztaty tradycyjnej ministrantury w kościele Świętego Krzyża w Świdnicy – 6 uczestników
 • 16-23.08.2015 – II edycja warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi w sanktuarium maryjnym w Licheniu, w których wziął udział ks. Julian Nastałek
 • 8-9.02.2016warsztaty tradycyjnej ministrantury w kościele Świętego Krzyża w Świdnicy
 • 10.10.2017 – pielgrzymka autokarowa do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z okazji zakończenia Roku Jadwiżańskiego – odebranie relikwii św. Jadwigi
 • corocznie kilka koncertów scholi cantorum „Exultet” z repertuarem kolęd, pieśni pasyjnych i maryjnych w kościele katedralnym w Świdnicy, kościele Krzyża Św. w Świdnicy, kościele św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, kościele św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu oraz innych miejscach.
 • 31.09.2019 – spotkanie formacyjno-integracyjne służby liturgicznej w Świdnicy
 • 12.10.2019 – wykład ks. dra Juliana Nastałka podczas posiedzenia Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej „Eucharystia – tajemnica wyznawana”
 • 28.11.2019 – spotkanie duszpasterskie z wiernymi na temat dalszej działalności Duszpasterstwa

Członkowie Duszpasterstwa biorą udział w dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę „Tradiclaromontana”, która odbywa się w listopadzie.

Na oficjalną prośbę Duszpasterstwa od 2014 r. podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek w kościele katedralnym w Świdnicy jest błogosławiony olej katechumenów potrzebny do udzielania chrztu św. w starszej formie, a od 2015 roku w Środę Popielcową w łączności z Papieżem odbywa się liturgia stacyjna z procesją pokutną z kościoła św. Józefa do kościoła katedralnego pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego.

Do Duszpasterstwa zgłosili się członkowie Wielkiego Przeoratu Polski Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani (templariusze), zamieszkujący w pobliżu Świdnicy, prosząc o objęcie ich opieką duszpasterską. Uczestniczą oni w Mszach św. i innych uroczystościach w swoich strojach zakonnych.

Duszpasterstwo we wrześniu 2017 r. uczciło jubileusz 10-lecia wejścia w życie motu proprio Summorum Pontificum przez ufundowanie nowego kielicha i pateny do sprawowania Najświętszej Ofiary. Zakupione naczynia zostały konsekrowane przez Ks. Biskupa Adama Bałabucha zgodnie z dawnym Pontyfikałem Rzymskim. Ponadto zakupiono lnianą bieliznę kielichową, która również została poświęcona przez Księdza Biskupa. Dzięki ofiarności wiernych zakupiono także kolejne szaty liturgiczne.

Zaangażowanie wiernych gromadzących się na sprawowanie Mszy św. w kaplicy św. Marii Magdaleny w Kłodzku, pozwoliło na wykonanie tam wielu koniecznych prac porządkowych i remontowych oraz wyposażenie zakrystii w potrzebne paramenty liturgiczne, w tym w nowy kielich i patenę, zostały konsekrowane przez Ks. Biskupa Adama Bałabucha zgodnie z dawnym Pontyfikałem Rzymskim.

W ramach formacji intelektualnej:

Na formację intelektualną w ramach Duszpasterstwa składają się następujące elementy:

 • We współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej dnia 18.03.2015 r. rozpoczął się cykl katechez dla dorosłych Lumen fidei – Światło wiary w kościele Krzyża św. w Świdnicy, w środy po Mszy św. o godz. 19.00. Katechezy zainaugurował Biskup Świdnicki, który zgodził się odpowiadać co miesiąc na pytania zadawane przez wiernych. Katechezy prowadzili księża diecezjalni specjalizujący się w różnych dziedzinach teologicznych oraz zaproszeni goście, m. in. ks. prof. B. Ferdek, p. Andrzej Wronka, p. Bogna Białecka. Cykl katechez zakończył się w czerwcu 2016 r.

 • W diecezjalnej prasie katolickiej (Gość Świdnicki, Niedziela Świdnicka) publikowane są teksty ks. Zbigniewa Chromego i ks. Juliana Nastałka na temat doktryny wiary, historii Kościoła i liturgii, a także relacje z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez Duszpasterstwo.
 • Na prośbę Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Biskupa Pomocniczego Diecezji Świdnickiej Adama Bałabucha, ks. Julian Nastałek udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące sprawowania liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, które zostały opublikowane w biuletynie „Anamnesis” 82, s. 94-97 oraz 99.
 • Od stycznia 2019 r. prowadzona jest przez ks. Juliana Nastałka comiesięczna katecheza (po Mszy św. w ostatni czwartek miesiąca) o tematyce eucharystycznej. Pierwszy cykl katechez dotyczył historii rozwoju doktryny o Najświętszej Eucharystii. Planowany drugi cykl ma dotyczyć obrzędów Mszy św. wg Missale Romanum św. Jana XXIII.
 • W diecezjalnej prasie katolickiej (Gość Świdnicki, Niedziela Świdnicka) publikowane są teksty ks. Zbigniewa Chromego i ks. Juliana Nastałka odnośnie do doktryny wiary i liturgii, a także relacje z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez Duszpasterstwo.

Statut duszpasterstwa

 


Podziękowania za udostępnienie zdjęć na stronę:

 

Obraz AliceKeyStudio z Pixabay Obraz Tomasz Mikołajczyk z Pixabay Obraz Thomas B. z Pixabay Obraz ddzphoto z Pixabay Obraz Gerd Altmann z Pixabay Obraz Peter H z Pixabay Obraz Igor Link z Pixabay Obraz Fr. Romain Marie Bancillon z Pixabay Obraz Robert Cheaib z Pixabay Obraz David Mark z Pixabay Obraz Hans Braxmeier z Pixabay Obraz Gerd Altmann z Pixabay Obraz awsloley z Pixabay Obraz AliceKeyStudio z Pixabay Obraz Leonhard Niederwimmer z Pixabay Obraz Free-Photos z Pixabay https://episkopat.pl/

© 2024 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén