Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Celebransi

DUSZPASTERZE DUSZPASTERSTWA MIANOWANI PRZEZ BISKUPA  ŚWIDNICKIEGO

ks. dr Julian Nastałek (święc. 2007), duszpasterz Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji  Świdnickiej (druga 5-letnia kadencja);  proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach; sekretarz i redaktor wydawniczy “Świdnickich Studiów Teologicznych”; były sekretarz studiów i wykładowca teologii dogmatycznej oraz języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy; były wykładowca w Postulacie OO. Redemptorystów w Bardzie;  kieruje Duszpasterstwem od stycznia 2015 r; odpowiedzialny za celebracje w Świdnicy.

Motta kapłańskie: “Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13) oraz “W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” (Te Deum).

***

ks. mgr Wojciech Pawlina (święc. 2021), pomocnik duszpasterza Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej (od 2022  – pierwsza trzyletnia kadencja); wikariusz Parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie; uczestnik studiów licencjacko-doktoranckich na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; odpowiedzialny za celebracje w Kłodzku i w Wałbrzychu.


PREZBITERZY DECEZJALNI POSIADAJĄCY UPOWAŻNIENIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

ks. prof. PWT dr hab. Dominik Ostrowski (święc. 2001), Prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; były Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej; konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski; misjonarz miłosierdzia; kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

***

ks. dr Zbigniew Chromy (święc. 2004), założyciel i pierwszy duszpasterz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej (do 2015); proboszcz Parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu; były wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy; cenzor diecezjalny; kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Wałbrzychu.

 


Wywiady i artykuły popularnonaukowe

 

 

 


 

 

© 2024 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén