Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Nauczanie Kościoła

NAUCZANIE PAPIESKIe

Leon XIII

Pius XII:

Paweł VI:

Jan Paweł II:

Benedykt XVI:

Kongregacja Nauki Wiary
kongregacja kultu bożego i dyscypliny sakramentów
katechizmy

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II popr., Poznań 2002

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

© 2021 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén